"Proof of Concept": Femstjerners FEST (F5)

Miljø: F5 Test Internett

Versjon: 0.1

Om Femstjerners FEST

Denne nettsiden eksponerer data fra et testmiljø som er ment for testing av tjenesten og kan derfor inneholde data som ikke er representative. Siden oppdateres nattlig med testdata fra et testmiljø.

FEST (forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte) er et datagrunnlag som inneholder oppdatert og kvalitetssikret informasjon om alt du kan få på resept i Norge, tilgjengelig for alle. Du kan lese mer om FEST her.

Statens legemiddelverk jobber med at informasjonen i FEST skal leveres i en spørrebasert tjeneste (REST). For å skaffe oss erfaring med denne typen tjenester, har vi utviklet et «Proof of Concept» vi kaller 'Femstjerners FEST', forkortet «F5», inspirert av Tim Berners Lee 5-stjerners skala for publisering.

'Varsel fra SLV' inneholder viktig informasjon om legemidler, f.eks. ny sikkerhetsinformasjon eller om en mangelsituasjon for et legemiddel. Varselet består blant annet av tre ulike varseltekster, myntet på forskriver/lege, utleverer/apotek og pasient.

Vilkår for bruk

Denne tjenesten er et «Proof of Concept» og vil ikke bli videreutviklet, forbedret eller supportert på noe vis. Legemiddelverket tar ikke ansvar for oppetid, og vi oppfordrer leverandører som vurderer å benytte tjeneste til å kontakte oss.

Legemiddelverket arbeider med å utrede en ny distribusjonstjeneste som på sikt vil erstatte denne. Vi ønsker å utvikle den nye tjenesten i tett samarbeid med våre brukere, og tar gjerne imot kommentarer/innspill til fest@legemiddelverket.no.

F5 HTTP-grensesnitt

Se Oversikt over API.

F5 SPARQL Endpoint

Ikke tilgjengelig i versjon 0.1.

Lisens

Versjon 0.1

  • Tilbyr Varsel fra SLV og noe data om relaterte ressurser
  • Relaterte ressurser (kodeverk, pakning, o.l.) inneholder kun data etter hvordan de er relatert til varsler
  • Endringer i vokabular/datamodell kan forekomme
Les mer

Oversikt over API

Varsel fra SLV

Hent alle sist endret etter dato
Hent alle som berører varenummer
Hent et spesifikt varsel

Kodeverk

Obs! Ikke komplett innhold. Se versjonsdokumentasjon.
Hent et spesifikt kodeverk
Hent en spesifikk kode i et kodeverk

Pakning

Obs! Ikke komplett innhold. Se versjonsdokumentasjon.
Hent en spesifikk pakning

Ontologi

Hent en spesifikk ontologi
Hent en spesifikk ressurs i en ontologi

Informasjon

Representasjonsformat

RDF/XML

Accept : application/rdf+xml Les mer

Turtle

Accept : text/turtle Les mer

HTML

Accept : text/html

Tjenestestatus

Data sist publisert 09.01.2020 05:00:57